Automatic contol

Automatic contol (A3B35ARI)
EN: Properties of the system described by a system of differential equations
CZ: Vlastnosti systému popsaného soustavou diferenciálních rovnic
EN: Controllability of the system
CZ: Řiditelnost systému
EN: Identification of the system
CZ: Identifikace systému
Signal theory (A3B31TES)
EN: Signals and systems - repeptition
CZ: Signály a systémy - opakování
Modeling and simulation of dynamic systems (A3B35MSD)
EN: The mathematical description of a laboratory model of hydroelectric power plants
CZ: Matematický popis laboratorního modelu přečerpávací vodní elektrárny
EN: The mathematical description of the laboratory model rotating pendulum
CZ: Matematický popis laboratorního modelu rotačního kyvadla